Boston Marathon 2012

April 16, 2012- BOSTON- George Gallego, 44, of New York, races down Commonwealth Avenue during the 116th Boston Marathon on Monday.